Beyond Innovation

Posúvame hranice technológií 

Bezpečnosť máme v DNA

Cesta k maximálnej bezpečnosti pre značku Toyota nikdy nekončí. Venuje sa jej vo výskume, uplatňuje ju v oblasti inovácií a najmodernejších technológií. Pre bezpečnejšie cesty vybavuje Toyota každé nové auto bezpečnostným balíčkom najnovšej generácie už v základnej výbave. 

Za bezpečnosť jazdy je však finálne zodpovedný vodič. Aj preto Toyota prichádza s atraktívnym kurzom pre mladých držiteľov vodičských oprávnení. Práve na nich štatistiky ukazujú ako na najrizikovejšie skupiny vodičov.

Toyota včera a dnes

História spoločnosti Toyota sa píše od roku 1937. Dnes je jednou z najväčších a najznámejších automobiliek na svete. Jej vozidlá sú zároveň považované za najspoľahlivejšie a najbezpečnejšie na trhu. Osobné a nákladné vozidlá značky Toyota sa predávajú vo viac ako 170 krajinách. Toyota vo svojich vozidlách dlhodobo presadzuje najvyšší štandard bezpečnosti a neustále rozvíja nové technológie a inovácie s cieľom čo najviac zamedziť nehodám na cestách.  

Každé vylepšenie bezpečnosti za volantom sa v Toyote počíta, bez ohľadu na to, aké je veľké a aký má dosah. Toyota podnecuje inovatívne myslenie, ktoré je zdrojom nielen postupných, ale i revolučných zmien v tejto kľúčovej oblasti. 

„Predtým,
ako poviete,
že niečo nezvládnete – skúste to.“

Sakichi Toyoda,
zakladateľ pôvodnej spoločnosti Toyoda

Technológie pre
bezpečnejšie cesty

Vozovka je nepredvídateľným miestom, ktoré vodiča každý deň stavia pred nové výzvy. Inteligentné bezpečnostné a jazdné asistenčné systémy Toyota T-Mate sú vyvinuté tak, aby každá Toyota dorazila bezpečne do cieľa. Aj preto spoločnosť Toyota neustále zdokonaľuje podporu vodičov. Toyota si v rámci zvyšovania povedomia o bezpečnosti na cestách, dala za cieľ dosiahnuť v rámci globálnej vízie nulovú dopravnú nehodovosť. Táto ambícia si však vyžaduje komplexný prístup, ktorý presahuje rámec bezpečnosti áut a cestnej premávky a zahŕňa vzdelávanie vodičov a celkové zvyšovanie povedomia o bezpečnosti.

Kurz Bezpečne s Toyotou presahuje rámec bezpečnosti najmodernejších áut tejto značky, lebo je zameraný na najdôležitejšiu a kľúčovú súčasť každého bezpečného automobilu – vodiča.

Partneri projektu

CENTRUM BEZPEČNEJ
JAZDY

Ide o prvé profesionálne CENTRUM BEZPEČNEJ JAZDY na Slovensku. Od roku 2010 preškolilo tisíce vodičov a vodičiek rôznych vekových kategórií, ktorí si vďaka kurzom zlepšili svoje vodičské schopnosti a zručnosti a hlavne sa naučili ovládať svoje vozidlo v rôznych krízových situáciách.

Cvičisko má k dispozícii špeciálne klzné nízkoadhézne plochy, zavlažovacie systémy, vodné prekážky, automatické merače rýchlosti či hydraulickú odtrhovú plošinu pre vyvolanie pretáčavého šmyku. Súčasťou centra sú moderné klimatizované učebne s didaktickou technikou.

„Sme presvedčení, že kurz Bezpečne s Toyotou by mal absolvovať každý začínajúci vodič a vodička. V našom špecializovanom centre dokážeme simulovať viaceré krízové situácie, ktoré môžu vzniknúť v bežnej premávke. Je kľúčové po prvý raz si ich vyskúšať v bezpečnom prostredí a overiť si tak svoje šoférske zručnosti na vlastnom aute. Bude to nezabudnuteľný dvojhodinový zážitok pre každého, kto má rád výzvy, ktoré ho dokážu posunúť a veľa naučiť.“

Peter Pecze, marketingový riaditeľ SLOVAKIA RING

BECEP

Názov BECEP tvorí skratka slov – BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY. BECEP je samostatné oddelenie, ktoré patrí do pôsobnosti Ministerstva dopravy SR. Plní úlohu národného koordinátora pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v SR. 

Naším primárnym cieľom je zvyšovanie bezpečnosti na slovenských cestách. Aj preto vítame iniciatívu spoločnosti Toyota, ktorá sa týmto spôsobom podujala napomôcť k zlepšovaniu vodičských schopností a zručností mladých vodičov na našich cestách. Ovládať vozidlo v nečakanej krízovej situácii je dôležitou zručnosťou, ktorá sa nepochybne zíde každému vodičovi, nielen tomu začínajúcemu. Môcť si natrénovať zvládnutie takýchto situácií v bezpečných, simulovaných podmienkach je benefitom pre jeho ďalšiu vodičskú prax.“

Roman Török, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP), Ministerstvo dopravy SR